We create new horizons for people wanting to be better

Online training platform offering companies the possibility to make their training content more engaging, easy and efficient

Czy naprawdę wiesz jak prowadzić pojazd, aby minimalizować ryzyko wypadku? Czy wiesz jak przygotować siebie i auto, aby być bezpiecznym w trasie? Ten darmowy kurs ma na celu wprowadzenie do zasad bezpiecznej jazdy, które powinny być przestrzegane przez wszystkich kierowców, nie tylko profesjonalistów, aby utrwalić umiejętność unikania i minimalizowania ryzyka podczas prowadzenia pojazdu. Kurs zawiera: 2 filmy instruktażowe, 1 dokument do ściągnięcia oraz test. Powodzenia! Read more

Do you really know how to drive safely? Do you know how to prepare yourself and your vehicle to be save on the road? This 15-minutes free course is meant to introduce the basic rules for safety driving which should be known by each professional driver to ensure their ability to avoid or minimize a risk. The training includes: 2 video tutorials, 1 downloadable pdf & Test. French version is available here / Polish version is available here Good luck! Read more

Shopping Cart

Your cart is empty